UY TÍN  - CHẤT LƯỢNG - AN TOÀN LÀ NUMBER ONE

Dịch vụ thuê xe theo tháng dài hạn đang được khá nhiều đơn vị doanh nghiệp, cá nhân lựa chọn vì tiết kiệm chi phí, thuận tiện cho công việc, tính linh hoạt cao, dễ dàng thay đổi khi chuyển đổi nhu cầu sử dụng cho phù hợp công việc thực tế ...

Contents

1. Bảng giá thuê xe 4 chỗ Toyota Altis 2022
Số ngày thuê xe theo tháng : 22 ngày
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 2.200 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 19.500.000
Số ngày thuê xe theo tháng : 26 ngày 
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 2.600 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 21.000.000
Số ngày thuê xe theo tháng : 28 ngày
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 2.800 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 22.500.000
Số ngày thuê xe theo tháng : 30 ngày
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 3.000 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 24.000.000
Ghi chú chi phí thuê xe theo tháng 4 chỗ Toyota Altis 2022 
 • Phát sinh : 6.000 VND / KM
 • Ngoài giờ: 60.000 VND / Tiếng
 • Lưu đêm xe : 300.000 VND / Đêm
 • Làm việc ngày chủ nhật : 1.000.000 VND / Ngày
 • Làm việc ngày Lễ, Tết : 1.300.000 VND / Ngày
2. Bảng giá thuê xe 4 chỗ Mazda 3 2022 
Số ngày thuê xe theo tháng : 22 ngày
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 2.200 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 21.500.000
Số ngày thuê xe theo tháng : 26 ngày 
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 2.600 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 23.000.000
Số ngày thuê xe theo tháng : 28 ngày
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 2.800 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 24.500.000
Số ngày thuê xe theo tháng : 30 ngày
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 3.000 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 26.000.000
Ghi chú chi phí thuê xe theo tháng 4 chỗ Mazda 3 2022
 • Phát sinh : 6.000 VND / KM
 • Ngoài giờ: 60.000 VND / Tiếng
 • Lưu đêm xe : 300.000 VND / Đêm
 • Làm việc ngày chủ nhật : 1.000.001 VND / Ngày
 • Làm việc ngày Lễ, Tết : 1.300.001 VND / Ngày
3. Bảng giá thuê xe 7 chỗ Toyota Innova 2022
Số ngày thuê xe theo tháng : 22 ngày
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 2.200 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 21.500.000
Số ngày thuê xe theo tháng : 26 ngày 
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 2.600 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 23.000.000
Số ngày thuê xe theo tháng : 28 ngày
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 2.800 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 24.500.000
Số ngày thuê xe theo tháng : 30 ngày
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 3.000 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 26.000.000
Ghi chú chi phí thuê xe theo tháng 7 chỗ Toyota Innova 2022
 • Phát sinh : 6.500 VND / KM
 • Ngoài giờ: 70.000 VND / Tiếng
 • Lưu đêm xe : 300.000 VND / Đêm
 • Làm việc ngày chủ nhật : 1.000.000 VND / Ngày
 • Làm việc ngày Lễ, Tết : 1.500.000 VND / Ngày
4. Bảng giá thuê xe 7 chỗ Toyota Fortuner 2022
Số ngày thuê xe theo tháng : 22 ngày
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 2.200 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 23.500.000
Số ngày thuê xe theo tháng : 26 ngày 
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 2.600 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 25.000.000
Số ngày thuê xe theo tháng : 28 ngày
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 2.800 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 26.500.000
Số ngày thuê xe theo tháng : 30 ngày
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 3.000 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 28.000.000
Ghi chú chi phí thuê xe theo tháng 7 chỗ Toyota Fortuner 2022
 • Phát sinh : 6.500 VND / KM
 • Ngoài giờ: 70.000 VND / Tiếng
 • Lưu đêm xe : 300.000 VND / Đêm
 • Làm việc ngày chủ nhật : 1.000.000 VND / Ngày
 • Làm việc ngày Lễ, Tết : 1.500.000 VND / Ngày
5.Bảng giá thuê xe Ford Transit 2022
Số ngày thuê xe theo tháng : 22 ngày
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 2.200 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 28.000.000
Số ngày thuê xe theo tháng : 26 ngày 
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 2.600 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 30.000.000
Số ngày thuê xe theo tháng : 28 ngày
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 2.800 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 32.000.000
Số ngày thuê xe theo tháng : 30 ngày
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 3.000 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 34.000.000
Ghi chú chi phí thuê xe theo tháng 16 chỗ Ford Transit
 • Phát sinh : 8.500 VND / KM
 • Ngoài giờ: 70.000 VND / Tiếng
 • Lưu đêm xe : 300.000 VND / Đêm
 • Làm việc ngày chủ nhật : 1.100.000 VND / Ngày
 • Làm việc ngày Lễ, Tết : 1.600.000 VND / Ngày
6. Bảng giá thuê xe 29 CHỖ THACO/ TRACOMECO
Số ngày thuê xe theo tháng : 22 ngày
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 2.200 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 37.000.000
Số ngày thuê xe theo tháng : 26 ngày 
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 2.600 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 40.000.000
Số ngày thuê xe theo tháng : 28 ngày
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 2.800 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 43.000.000
Số ngày thuê xe theo tháng : 30 ngày
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 3.000 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 46.000.000
Ghi chú chi phí cho thuê xe theo tháng 29 chỗ Thaco/ Tracomeco
 • Phát sinh : 14.500 VND / KM
 • Ngoài giờ: 200.000 VND / Tiếng
 • Lưu đêm xe : 400.000 VND / Đêm
 • Làm việc ngày chủ nhật : 2.200.000 VND / Ngày
 • Làm việc ngày Lễ, Tết : 3.500.000 VND / Ngày
7. BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE THEO THÁNG 45 CHỖ THACO/ HYUNDAI UNIVERSE/ HYUNDAI SPACE 
Số ngày thuê xe theo tháng : 22 ngày
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 2.200 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 41.000.000
Số ngày thuê xe theo tháng : 26 ngày 
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 2.600 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 45.000.000
Số ngày thuê xe theo tháng : 28 ngày
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 2.800 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 49.000.000
Số ngày thuê xe theo tháng : 30 ngày
 • Thời gian tài xế và xe làm việc : 10 tiếng / ngày
 • Km xe tháng định mức : 3.000 km
 • Đơn giá thuê xe hợp đồng : 52.000.000
Ghi chú chi phí cho thuê xe theo tháng 45 chỗ Thaco/ Hyundai Universe/ Hyundai Space
 • Phát sinh : 17.000 VND / KM
 • Ngoài giờ: 200.000 VND / Tiếng
 • Lưu đêm xe : 400.000 VND / Đêm
 • Làm việc ngày chủ nhật : 2.800.000 VND / Ngày
 • Làm việc ngày Lễ, Tết : 3.800.000 VND / Ngày
ƯU ĐIỂM THUÊ XE Ô TÔ THEO THÁNG CỦA DAILYTOURS
1. Đội ngũ nhân sự tài xế có nghiệp vụ chạy xe tháng.

Khi xe vận hành, chất lượng xe quyết định 50% và cung cách phục vụ tài xế 50% . Khi bạn có một tài xế chuyên nghiệp, điều đó ngoài việc nâng tầm cho công ty chúng tôi mà còn hỗ trợ khách hàng " nâng tầm " với đối tác.

Ngoài ra, tài xế có kinh nghiệm chuyên môn sẽ giúp quý khách hàng rút ngắn thời gian di chuyển và an tâm hơn trong quá trình sử dụng dịch vụ . Tài xế tại công ty chúng tôi luôn ăn mặc lịch sự, nói chuyện nhẹ nhàng và thân thiện.

Có năng lực chuyên môn và bằng lái phù hợp, luôn có ý thức tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong quá trình vận hành xe .

Không uống rượu bia, sử dụng chất kích thích trong quá trình lái xe.

2. Chất lượng xe

Xe luôn có đầy đủ giấy tờ pháp lý:

 • Giấy đăng ký xe hợp pháp
 • Bảo hiểm xe cho thuê (trong suốt thời hạn thuê)
 • Giấy phép xe lưu hành và các giấy tờ cần thiết khác
 • Đảm bảo việc lưu hành xe tháng đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.
Công ty TNHH Dịch vụ Dailytours

Mst: 3301614376

Add: 32A Bà Triệu, Phường Phú Hội, Thành phố Huế

Tel: 02343. 855 566

Hotline: 0905 509 767

Web: www.xedulichhue.vn

Email: info.xedulich@gmail.com

 

0905509767