TIN DU LỊCH

Cập nhật những thông tin du lịch nổi bật tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

TUẦN LỄ FESTIVAL HUẾ 2022: NGÀY HỘI ÁO DÀI CỘNG ĐỒNG HUẾ 2022
⏰ Thời gian: Các ngày từ 17/6 - 23/6/2022
🎯 Địa điểm: Thành phố Huế


286857409_329667132689172_7151825163739534116_n
268657391_276133201243814_172682344267190702_n