HUẾ – VQG BẠCH MÃ – HUẾ
Cách trung tâm thành phố Huế khoảng 60 km về
0905509767